Değerlerimiz

Değerlerimiz

Önceliği insan olan, insan onurunu yücelten bir felsefenin tezahürü olmaya devam edeceğiz.
Ülkemizi ve kurumumuzu geleceğe taşıyacak en önemli unsurun insan olduğu bilincindeyiz. Bu nedenle ADEMOĞLU ailesinin kalbi ?insan?dır. Tüm planlarımızı ve çalışmalarımızı insan merkezli yaparız.

Vicdani, ahlaki ve toplumsal kabul görmüş değerlerden asla taviz vermemeye devam edeceğiz. Ademoglu İnşaat olarak yaptığımız her işte vicdani, ahlaki ve toplumsal kabul görmüş değerlere uygun olarak hareket etmek konusunda kendimizi sorumlu hissederiz.

Taahhüt ettiklerimizin arkasında koşullardan bağımsız olarak her daim durmaya devam edeceğiz.
Müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve diğer tüm paydaşlarımızla dürüst ve samimi ilişkiler kurarız. Nitelikli çalışma alanları inşa ederken güven de inşa ederiz. Taahhüt ettiklerimizin her zaman arkasında olmanın gururunu yaşamaktayız.

Tüm operasyonlarımızda bilimsel veriler ışığında hareket edip, bilgiyi merkeze almaya devam edeceğiz.
İş süreçlerimizin kurgulanmasında, uygulanmasında, geliştirilmesinde ve ölçümlenmesinde bilimsel yöntemler kullanmaktayız..

Müşterilerimize, paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve topluma yüksek fayda sağlama gayesi gütmeye devam edeceğiz.
Biz, gelecek nesillerin refahı için mesuliyet taşıdığımıza  inanıyoruz. Bu nedenle müşterilerimiz, çalışanlarımız, paydaşlarımız ve toplumumuz için fayda sağlama amacındayız.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusu ile ‘ben ADEMOĞLU kökenliyim’ diyebilecekleri, insan yetiştiren üst düzey kalitede bir eğitim felsefesine sahip olmaya devam edeceğiz.
Çalışanlarımızın sürekli gelişmelerini ve işe karşı heyecan ve motivasyonlarının sürekli artmasını sağlamak ve onları bilgi ile donatmak önceliğimizdir. Başarıya; ekip ruhu içerisinde, nitelikli, birbirine saygılı, sorumluluk sahibi, samimi ve işini seven heyecanlı çalışanlarla ulaşılacağına inanıyoruz.

Hizmet ve iş yapış şeklimizdeki kalitemiz ile müşterilerimizin beğenisini her yeni işimizde daha da yukarılara taşımak için çok çalışmaya devam edeceğiz.